Vzniká zde nové evropské technologické centrum pro bioekonomiku v České republice.

Nyní je jasné, že představenstvo a majitelé společnosti SUND Group s.r.o. se rozhodla založit přední mezinárodní technologické centrum (SUND TechCenter) s cílem urychlit komercializaci různých technologií SUND. Nové testovací centrum je plánováno na etapy a bude umístěno v SemtinZone, která se nachází v Pardubicích asi 100 km východně od Prahy a má nabídnout unikátní inovační prostředí, kde se mohou setkávat firmy, výzkumníci a podnikatelé.

V návaznosti na stávající průmyslovou infrastrukturu a výzkumná prostředí SemtinZone a Pardubic bude vybudováno nové technologické centrum s unikátním inovačním prostředím, kde bude prostor pro pilotní zařízení, laboratoře, kanceláře a zasedací místa. Kromě infrastruktury a síly operátorů, které SUND poskytuje, přilákáme také další společnosti, aby si zřídily vlastní testovací a demo zařízení a s vlastními zaměstnanci ve spojení s naším zařízením vytvořily dynamické inovační centrum se zaměřením na bioekonomiku.

Nové centrum v Pardubicích je centrem obchodního plánu skupiny SUND, kde jsou investice do sulfitových biorafinérských technologií zásadní pro přispění k zelené transformaci na globální úrovni a kde je Česká republika s tradicí vytváření inovací s vyspělým inženýrstvím a přední strojírenský průmysl může Česká republika globálně přispívá k realizaci zeleného přechodu. Česká republika se může stát evropským centrem pro komercializaci nových ekologických řešení, obchodními zařízeními s mezinárodními investicemi, kde se Česká republika může stát průkopnickou zemí a vedoucí zemí tím, že umožní přechod v průmyslu od fosilních surovin na testovacích místech SUND pro biorafinerii. na lesní suroviny. což zase učiní zemi méně závislou na ropě a plynu, které je nutné dovážet, a zároveň zajistí lepší životní úroveň jak ekonomicky, tak ekologicky.

– Vývojem testovacích lůžek v demonstračním poloprovozu vzniká systém, který dokáže napodobit různé biorafinérské procesy přeměny lesních surovin na produkty, které nahrazují fosilní suroviny, přičemž je schopen odstranit většinu emisí vznikajících v podobných procesech dnes. Vzniká tak příležitost pro společnosti, které využívají fosilní suroviny k testování a vývoji vlastní výroby, využívat při výrobě lesní suroviny a dláždit tak cestu novému biohospodářství. This creates an opportunity for companies that use fossil raw materials to test and develop their own production, to use forest-based raw materials in their production and thus pave the way for the new bioeconomy.

– Doufáme, že naše nové TechCenter a naše spojené odborné znalosti v rámci SUND budou přesně tou podporou, kterou společnosti potřebují ke snížení své klimatické stopy a přispění k novým udržitelným produktům a procesům.

– V souvislosti se založením v Pardubicích bude také investováno do Logistického centra v Rostocku (Německo), dvou Servisních center v Iggesundu (Švédsko) a Kokkole (Finsko). říká Eva Forsberg, generální ředitelka společnosti SUND Group s.r.o.