Technologie SundFit®

Biorafinérie

ProcesAmmbifite™ je nový kontinuální siřičitanový proces (3. generace), který byl vyvinut na základě siřičitanové metody s varnými chemikáliemi na bázi čpavku.

ProcesASC™ (Ammbifite Semi Chemical) je modifikovaná procesní linka Ammbifite™ pro vysokokapacitní buničinu s výtěžností 60 až 95 % pro výrobu tkáně, lepenky, vlnité lepenky, 3D tisku atd.

ProcesSundCel™ je modifikovaný kontinuální proces Ammbifite™ pro výrobu pokročilé rozpustné buničiny.

SundRec™ je proces recyklace a zpracování chemikálií pro proces Ammbifite™ bez separace v recyklačním kotli. Místo toho probíhá v uzavřeném a kruhovém procesu, při kterém nevznikají žádné emise.

SundNol™, SundPro™ jsou techniky pro extrakci dřevní hmoty (hemicelulózy), při níž dochází k frakcionaci suroviny (pentózy a hexózy) pro různé vysoce kvalitní produkty, jako jsou biopaliva, biochemikálie, rostlinné bílkoviny, biogenní oxid uhličitý atd.

SundLin™,SundOil™ jsou techniky pro extrakci ligninu a extraktů ze dřeva na různé obnovitelné vysoce kvalitní produkty, jako je lignosulfonát, biovanilin, bio-surový olej, bio-surový plyn atd.

SundZat™ je automatizační a řídicí systém pro platformu SundFit®. Zajišťuje provoz a implementaci různých technologií na platformě pro co nejvyšší kapacitu využití a neustálou optimalizaci biorafinérie pro dosažení nejlepších výsledků při výrobě.