Poslání a vize

Jsme přesvědčeni, že kombinace technologií, inovací a odhodlání může skutečně změnit svět, ve kterém dnes žijeme. Žijeme a pracujeme podle naší jedinečné pracovní metodiky „les, výroba, produkty, recyklace“ a jsme také přesvědčeni, že recyklovatelné lesní produkty jsou nedílnou součástí řešení pro snížení uhlíkové stopy a vytvoření udržitelného světa.

Naším posláním je urychlit vývoj lesů a biomasy na udržitelnější materiály prostřednictvím inovací a technologické excelence.

Naší vizí je být globální silou, která pohání pozitivní změny směrem k udržitelné budoucnosti.

Hodnoty

Naše hodnotyjsou hybnou silou všeho, co děláme.

Společně sdílíme pocit naléhavosti, horoucí vášeň pro naši planetu a pevné přesvědčení, že věci nemusí být takové, jaké jsou dnes.

Zkuste to s odvahou

Jsme neúnavní inovátoři, kteří neohroženě hledají řešení největších světových problémů v oblasti životního prostředí. Nebojíme se zpochybňovat zakořeněné hodnoty a odmítáme věřit, že problém je příliš velký nebo jeho řešení je příliš složité.

Vytváření dopadu s integritou

Máme naléhavé poslání, ale nikdy nebudeme dělat kompromisy v tom, co je správné. Jdeme dobrým příkladem – čestně, odvážně, otevřeně a s integritou a udržitelností v jádru všeho, co děláme.

Využití síly týmu

Jsme tým složený z jedinečných osobností, které spojuje společná síla.

Metodika

Vyvinuli jsme metodu SUND, což je naše jedinečná metodika sahající od rostliny přes výrobu a produkt až po recyklaci, přičemž spolupráce mezi nimi znamená, že můžeme zcela jedinečným způsobem získat šíři potřebnou pro komplexní projekty v celosvětovém měřítku.

Naše metodika znamená les, technologie, produkty a recyklaci. Náš kozel symbolizuje sílu, hbitost, zvídavost a energii.