Řešení pro recyklační rafinaci

Recyklační rafinované produkty SUND, které vznikají při našich procesech, skončí tak či onak jako odpad. To znamená, že s nimi musí být tak či onak nakládáno jako s odpadem. Naší vizí je snažit se co nejvíce recyklovat produkty různými metodami, a to buď jejich opětovným využitím k výrobě nových výrobků, nebo jejich přeměnou na energii.

„Recyklace 1 tuny papíru zachrání přibližně 17 stromů a vlákno lze následně recyklovat asi 7krát pro výrobu papírových produktů, než se z něj stane biosurový olej.“ „Na 1 kg plastu je potřeba asi: 2 l surového oleje.

V současné době se celosvětově recykluje přibližně 20 % plastů. Přibližně 25 % se spálí na energii a 55 % se ukládá. Nabízíme vlastní a ověřené technologie, které třídí, zpracovávají a recyklují různé odpady a zbytkové produkty z domácností, průmyslu atd., které se mohou stát novými surovinami a energií pro biorafinérie.

Zaměřujeme se na nabídku nového konceptu, kdy jsou recyklované produkty znovu použity v biorafinérii, abychom poskytli kompletní řešení pro využití recyklovaných materiálů v rafinérských procesech, které zlepší finanční výsledky a zároveň pomohou zvýšit hodnoty a udělat ze světa čistější místo k životu. Díky našim zkušenostem a široké škále procesů vám ve spolupráci s vámi můžeme připravit právě váš proces SUND na míru.

Nabízíme tržní technologii pro recyklaci odpadů a zbytkových produktů tak, aby mohly být různými způsoby zpracovávány pro prodej nových surovin a energie.