Jsme odborníci na biorafinérské procesy.

Biorafinérie se skládá z řady nových procesů a řešení, které společně tvoří kompletní řešení pro přeměnu biomasy na ekologické produkty, které byly dosud založeny na fosilních zdrojích. Jedná se o oblast, která vyžaduje širokou spolupráci a přístup k mnoha různým odborným kompetencím.

Naše nabídka!

Cílem tvůrčího výzkumného prostředí je vytvořit vysoce účinné a ekologicky šetrné procesy biorafinace, včetně metod a nástrojů pro výrobu produktů, jako jsou biopaliva, „zelené“ chemikálie a nové biologické materiály využívajících jako surovinu biomasu z lesů nebo odpadu.
Pracujeme jako odborníci se specifickými kompetencemi v dané oblasti a know-how pro projektové řízení různých vývojových projektů a podporu rozvoje podnikání. Naše služby v oblasti výzkumu a vývoje zahrnují celý hodnotový řetězec biorafinérií, od výrobního závodu až po vývoj procesů a produktů, které lze komerčně využívat.

Co děláme?

Naše práce se liší tím, že umíme využít všechny části stromu a recyklovat a vracet použité produkty zpět k využití. Jsme odborníci na siřičitanové procesy a naší specialitou jsou „zelené“ základní produkty, které lze následně využít jako stavební kameny v bioproduktech. Mohou to být plasty nebo léčiva, nátěrové hmoty, obložení, lepidla atd., vše na bázi surovin ze stromů nebo odpadu.
Prostřednictvím oddělení inženýrství SUND můžeme také provádět výzkum a vývoj, abychom zajistili, že různé procesy, například v biorafinérii, budou fungovat s maximální účinností z hlediska spotřeby energie i jako celek. V biorafinérii musí řada procesů a jejich různých technologických toků primárních a vedlejších produktů efektivně spolupracovat a musí být zajištěno, aby docházelo k malému nebo nulovému škodlivému dopadu na životní prostředí omezením škodlivých emisí do ovzduší, půdy a vody.

V jakých oblastech?

Jádrem našeho výzkumu a vývoje je bioenergetika, biotechnologie a lesnictví. Rozvíjíme širokou vědeckou spolupráci s výzkumnými organizacemi a skupinami po celém světě, jejímž cílem je být hnací silou inovací a pomáhat firmám.

V čem je naše síla?

Vytvořili jsme tvůrčí výzkumné prostředí, abychom přilákali novou generaci akademických výzkumných pracovníků, rozvíjeli vědecké znalosti v oblasti bioenergie, bioproduktů a biotechnologií tím, že jsme našli nejlepší mozky v oblasti bioenergie a biorafinace pro výzkum a vývoj.